📢รายการอัพเดต วันที่ 8 ธันวาคม 2565📢

 

✨ Update

  • 2022 X’Mas Scoll (Link)
  • Update! Exchange Machine (Link)
  • Update! Lapine Box (Shadow) (Link)
  • Update! Shadow Random Option Box (December) (Link)
  • Update! Holgren’s Shadow Smelting Hammer (December) (Link)
  • Calendar 2023 Promotion! (Link)

 

✨ กิจกรรมที่ดำเนินการอยู่

  • Top Up Promotion x Razer Gold PIN เล่นทั้งที Season2 (1 ธ.ค. ถึง 15 ธ.ค. 2565) (Link)
  • Battle Pass : EP17.1 Illusion Season (Link)
    ตรวจสอบเควสประจำสัปดาห์ที่ 8 ธ.ค. 2565 – 15 ธ.ค. 2565 (Link)

 ➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/

➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *