ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

24 พฤศจิกายน 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 8 ธันวาคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

 

Carnival Scroll

ม้วนคัมภีร์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับบินได้

I Believe I Can Fly

ราคา 450 Cash


Sealed Phreeoni Card


Emerald Boots


Phreeoni Wing


Shadow Staff [2]


Pink Angeling Bubble 


Gyges Ring [1]


Emerald Earring [1]


Emerald Ring [1]


Rolling Shadow Shield


Rolling Shadow Armor


Rolling Shadow Shoes


Rainstrom Shadow Shoes


Rainstrom Shadow Shield


Rainstrom Shadow Armor


Crimson Shadow Shoes


Crimson Shadow Shield


Crimson Shadow Armor


Holgren’s Shadow Smelting Hammer

 


Shadow Random Option Box


Class Shadow Cube


Endless Cat Hand Ticket 7day Box


Guyak Pudding


Unlimited Fly Wing 1day Box


Lapine Box (Malangdo Costume)


Lapine Box (Shadow)


Lapine Box (Costume Enchant Stone)


[Scroll] Kafra Card


Alchemist Box


Poison Bottle Box

 ➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/

➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *